AKTUALNY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

kosze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
GMINY OKSA

NA OKRES 01/01/2017 – 30/06/2017

 ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB SELEKTYWNY
„U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH
:

  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opak. wielomateriałowe, metale, szkło – z częstotliwością raz w miesiącu
  • Popioły i żużle z palenisk raz w miesiącu okres zimowy ( XI-V )
  • Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu

 INNE ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB SELEKTYWNY
– ODBIÓR ODPADÓW
WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ:

  • Odpadywielkogabarytwe, odpady niebezpieczne (detergenty), opony, meble, folia z sianokiszonek –
    z częstotliwością dwa razy w roku

ODPADY BUDOWLANO – REMONTOWE:

  • Odpady remontowo - budowlane - nie zawierające substancji niebezpiecznych na indywidualne zgłoszenie

!!!!! ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7 RANO !!!!!

OKSA, KANICE STARE, KANICE NOWE, TYNIEC, TYNIEC KOLONIA, DZIERĄŻNIA, GAWRONY, POPOWICE, REMBIECHOWAharm odpady 2017 1 2

 

BŁOGOSZÓW, LIPNO, ZAKRZÓW, ZALESIE, WĘGLESZYN, WĘGLESZYN OGRODY, WĘGLESZYN DEBINA, PODLESIE, RZESZÓWEK, PAWĘZÓW

harm odpady 2017 1 1