.:|:. .:|:. Ż Y C Z E N I A .. N O W O R O C Z N E .:|:. .:|:.

nowy rok 2016

POMOC DLA MARZENY

dla Marzeny 1 mMarzenie Warzyńskiej i jej mamie z Rzeszówka koło Jędrzejowa amputowano nogi. Każdej z powodu innej choroby. To dla nich niewyobrażalna tragedia.W niewielkim domu w miejscowości Rzeszówek w gminie Oksa, w powiecie jędrzejowskim, panuje bardzo przygnębiająca atmosfera. Żonę i córkę podtrzymuje na duchu resztką sił pan Zdzisław, choć on też już wysiadł psychicznie i popłakuje po kątach. Nigdy nie spodziewał się, że jego najbliższych spotka taki los. Potrzebne jest wsparcie na protezę dla córki, obie są załamane.

Czytaj więcej: POMOC DLA MARZENY

Wybory Parlamentarne 2015 - wyniki w Gminie Oksa

Frekwencja: 40,41%

Wyniki Parl 2015

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oksa

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oksa
na lata 2015-2024

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Wójt Gminy Oksa
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oksa
na łata 2015-2024

Czytaj więcej: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oksa