OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Oksa

z dnia 12.05.2017r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

logo slgrŚwiętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego; Kluczewsko, Krasocin, Radków, Secemin, Moskorzew, Włoszczowa, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka.

Czytaj więcej: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

WIELKANOC 2017

wielkanoc71