Kolejne nabory wniosków w LGD

LGD Gryf Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o kolejnych naborach wniosków. Nabór na granty rozpocznie się w pierwszej połowie lutego 2017 roku natomiast na działanie „Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” planowany jest nabór w pierwszej połowie marca 2017 roku. 

Zapraszamy Stowarzyszenia zainteresowane składaniem wniosków o kontakt telefoniczny pod nr. 41 386-41-14 lub osobisty w Biurze LGD ul. Armii Krajowej 9, III piętro.

AKTUALNY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

kosze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
GMINY OKSA

NA OKRES 01/07/2017 – 31/12/2017

 


zasady segregacji


 ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB SELEKTYWNY
„U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH
:

  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opak. wielomateriałowe, metale, szkło – z częstotliwością raz w miesiącu
  • Popioły i żużle z palenisk raz w miesiącu okres zimowy ( XI-V )
  • Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu

 INNE ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB SELEKTYWNY
– ODBIÓR ODPADÓW
WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ:

  • Odpadywielkogabarytwe, odpady niebezpieczne (detergenty), opony, meble, folia z sianokiszonek –
    z częstotliwością dwa razy w roku

ODPADY BUDOWLANO – REMONTOWE:

  • Odpady remontowo - budowlane - nie zawierające substancji niebezpiecznych na indywidualne zgłoszenie

!!!!! ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7 RANO !!!!!


 terminy smieci t1


terminy smieci t2