Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Spotkanie informacyjne w Kielcach

aktywni onywatele baner10 lutego ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wynosi 30 milionów euro. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

Czytaj więcej: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Spotkanie informacyjne w Kielcach

Szkolenie STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

SODR2020 1

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

arimr logo

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu 

Czytaj więcej: ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Zaproszenie - instalacje fotowoltaiczne

zaproszenie Oksa

Informacja PUP Jędrzejów dla osób posiadających status bezrobotnego w 2019r.

PUP baner

Jędrzejów, dnia 29 stycznia 2020r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro - pokój nr 12 w godzinach od 715 do 1515 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2019r.

Z poważaniem
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy 

mgr Małgorzata Dudała