ZAPROSZENIE - Święto Niepodległości 2019

herb oksa duzy

Wójt Gminy Oksa

Przewodniczący Rady Gminy Oksa

Dyrektor  SP Oksa

 mają zaszczyt zaprosić

na

gminne uroczystości z okazji 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

które odbędą się w dniu 11 Listopada 2019 roku

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE - Święto Niepodległości 2019

Harmonogram odbioru odpadów - XI 2019

TERMINY ODBIORU ODPADÓW

Urząd Gminy w Oksie informuje, że odbiór odpadów w miesiącu listopadzie nastąpi według poniższego harmonogramu:

Czytaj więcej: Harmonogram odbioru odpadów - XI 2019

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP w Gminie Oksa

wybory2019

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP w Gminie Oksa dostępne na stronie PKW

Link do strony z wynikami >>>>

UWAGA: Szczegóły można zobaczyć klikając na nazwę komitetu wyborczego lub nazwę obwodowej komisji wyborczej.

Projekt „Razem tworzymy rodzinę"

LOGO RPO

Gminą Oksa / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  Wraz z Liderem Projektu  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować partnerski Projekt „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Powiecie Jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zgodnie z umową
RPSW.09.02.01-26-0094/18-00.
Okres realizacji projektu to 24 miesiące: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.       

Czytaj więcej: Projekt „Razem tworzymy rodzinę"