Projekt „Razem tworzymy rodzinę"

LOGO RPO

Gminą Oksa / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  Wraz z Liderem Projektu  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować partnerski Projekt „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Powiecie Jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zgodnie z umową
RPSW.09.02.01-26-0094/18-00.
Okres realizacji projektu to 24 miesiące: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.       

Czytaj więcej: Projekt „Razem tworzymy rodzinę"

INFORMACJE ODBIÓR ODPADÓW

OGŁOSZENIE page 001

Komunikat w sprawie odbioru odpadów.

koszeW związku z wypowiedzeniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Firmę TAMAX informuję, że w dniu dzisiejszym odbiór odpadów w miejscowości: Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn-Ogrody, Węgleszyn-Dębina, Podlesie, Rzeszówek Pawęzów nie będzie zrealizowany.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy Oksa
Tadeusz Soboń

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 30-09-2019 Silny wiatr

IMGW 1024x352

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

ZOBACZ OSTRZEŻENIA >>>

SUKCES DRUŻYN Z GMINY OKSA

HerbY osp Oksa

22 września br. przy pięknej pogodzie na boisku sportowym w Słupi Jędrzejowskiej rozegrane zostały X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Kobiecych Drużyn Pożarniczych i OSP.

Zakończyły się one ogromnym sukcesem dla startujących drużyn z naszej gminy. W kategorii MDP Dziewcząt I miejsce zajęły dziewczęta z Błogoszowa. Także najwyższe miejsce w swojej kategorii zajęły ich starsze koleżanki z Kobiecej Drużyny Pożarniczej z macierzystej Jednostki . Wśród MDP Chłopców ponownie tytuł mistrza powiatu obronili młodzi adepci pożarnictwa z Zakrzowa a zaszczytne II miejsce MDP Błogoszów.                                                              

Klasą w swoim wydaniu zakończyła się rywalizacja wśród drużyn OSP, gdzie druhowie z OSP Błogoszów z niespotykanym do tej pory w historii rozgrywania zawodów łącznym czasem 87,58 sek. obronili tytuł mistrza powiatu sprzed dwóch lat. III miejsce w tej kategorii zajęła OSP Oksa.

W imieniu samorządu gminnego, własnym pragniemy podziękować wszystkim reprezentującym naszą gminę za włożony trud w przygotowania oraz start w zawodach. Jest to wspaniała promocja naszego ochotniczego pożarnictwa.

dh Kolekta Krzysztof                                       dh Soboń Tadeusz

Komendant Gminny                                      Prezes ZOGm ZOSP RP