MedalW dniu 15 czerwca odbyły się na stadionie sportowym w Działoszycach Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody rozgrywane były według międzynarodowego regulaminu CTiF. Startowali zwycięzcy zawodów szczebla powiatowego. Powiat jędrzejowski reprezentowały Drużyny MDP Dziewcząt i Chłopców z Błogoszowa.

 

Zawody zakończyły się sukcesem chłopców, którzy w swojej kategorii zajęli wspaniałe II miejsce, powtarzając w ten sposób wynik swoich starszych kolegów z zawodów wojewódzkich rozgrywanych w 1998 roku. Koleżanki z drużyny dziewcząt zajęły IX miejsce na 13 startujących MDP.

Dziewczęta startowały w składzie :

Ilona Sobczyk, Klaudia Kwapień, Patrycja Wrońska, Kinga Chachurska, Weronika Ulatowska, Kinga Kaleta, Monika Fryc, Aleksandra Warzyńska, Julia Trela, Julia Rubinkowska, Anna Gumul.

Historyczne II miejsce wywalczyli młodzi adepci pożarnictwa :

Kamil Cholerzyński, Kacper Rubinkowski, Adrian Kwiecień, Przemysław Łaskawski, Tomasz Soboń, Dawid Kot, Michał Gumul, Dominik Mania, Konrad Głogowski, Łukasz Lesiak.

Wspaniale przygotował do zawodów dh Artur Syrek – Naczelnik OSP , który z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie pełnił funkcję opiekuna drużyn.

W zawodach młodzieży wsparcia swym uczestnictwem zapewnili rodzice startujących , członkowie Zarządu OSP z dh Prezesem Bogusławem Warzyńskim, dh Kazimierz Wroński, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie st. kpt.Tomasz Gil, Wójt Gminy dh Tadeusz Soboń i członek wspierający Zdzisław Pasoń.