Spis treści

mikasa15 sierpnia 2014 (piątek-dzień wolny od pracy) w Zakrzowie (boisko - dęby) odbędzie się II Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Oksa. W turnieju biorą udział drużyny męskie, żeńskie i mieszane (2-osobowe) z terenu gminy Oksa.

9.40 - 10.00 rejestracja uczestników i czynności organizacyjne

10.00 rozpoczęcie turnieju

Wysokość siatki 2.24m dla wszystkich zawodników.

Zawodnicy niepełnoletni, muszą w dzień turnieju dostarczyć oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (może być odręczne) wg. wzoru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (tu imię i nazwisko) w Turnieju Plażowej Piłki Siatkoweji w dniu 15.08.2014r. w Zakrzowie. Wymagany podpis obojga rodziców. Bez w/w oświadczenia, zawodnik niepełnoletni nie zostanie dopuszczony do gry.

Sędziowanie

Mecz sędziują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.

Puchary
Przyznawane za miejsca I-III

Piłki zapewnia organizator. Zawodników obowiązuje strój sportowy.

Zaspoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.

Zawodnicy uczestniczący w turniejach powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda obojga rodziców lub opiekunów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu turnieju.

W przypadku niesportowego zachowania się drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

Decyzje sędziego co do meczu są ostateczne, w innych sprawach decyzje podejmuje Organizator.

W sytuacji gdy warunki atmosferyczne bedą niekorzystne (ulewny deszcz) Organiztor może odwołać turniej o czym powinien poinformować zawodników przed rozpoczęciem turnieju.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

Uczestnicy dostają się na miejsce turnieju na koszt własny.

Liczba drużyn ograniczona do 16 (system brazylijski)!

Organizator nie zapewnia napojów, posiłków.

Składka w wysokości 10zł od drużyny w dniu turnieju (koszty organizacji).

Zgłoszenia (i pytania) do 13.08.2014:

- na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wpsać "Zgłoszenie - turniej" w przypadku zgłoszenia; "Pytanie - turniej" w przypadku pytania);

- Fb - Irena Wrońska (II Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - ZAKRZÓW 2014).

ZAPRASZAMY!!!