sir banerW imieniu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach informujemy o projekcie pn. „Świętokrzyski  Fundusz Młodych Inicjatyw”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój otrzymało dotację w wysokości 950 tys. zł., którą przekaże w formie małych grantów młodym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym z terenu województwa świętokrzyskiego.

Ponadto w ramach wsparcia dla osób, które chciałby starać się o dotacje odbędzie się szkolenie, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.sir plakat