Zaproszenie

W związku z opracowywaniem

Strategii Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015–2024

Wójt Gminy Oksa ma przyjemność zaprosić Państwa

do uczestnictwa w warsztatach dotyczących budowania założeń Strategii Rozwoju oraz możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach funduszy UE na lata 2014–2020,


które odbędą się:

10 czerwca 2015 r. (środa) w Urzędzie Gminy Oksa

 

wg następującego harmonogramu czasowego:

09.00 – przedstawiciele samorządu terytorialnego,

13.00 – przedsiębiorcy prowadzący bądź chcący uruchomić działalność gospodarczą na terenie Gminy Oksa,

15.00 – organizacje pozarządowe mające siedzibę bądź działające na terenie Gminy Oksa.

     Z poważaniem

   Wójt Gminy Oksa