Wyborco ! Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców !

kbw logoInformacje na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.