ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

Srlgd logo

Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie informacyjno- konsultacyjne w okresie prowadzenia naborów.

 

 

Miejsce i termin:

10 kwietnia 2018 roku, od godz. 10.00

Urząd Gminy Oksa

ul. Włoszczowska 22

28- 363 Oksa

Spotkanie dotyczyć będzie bieżącego informowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia

z budżetu LSR. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków na przedsięwzięcia:

1. „Podejmowanie działalności gospodarczej”

2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego”

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych – m.in. mieszkańców gminy, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST.

Srlgd baner