KOMUNIKAT -SUSZA

Szanowni mieszkańcy,

W związku z wystąpieniem klęski żywiołowej – suszy - informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach.

Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Oksie oraz do pobrania na stronie BIP urzędu w zakładce druki wniosek w sprawie suszy  i załącznik do niego..

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Gminy nie później niż do dnia 17 lipca 2018 r. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.