Złote Gody 2018

jp2 cytat

        Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin i przyjaciół. Pięćdziesiąt lat temu przysięgę małżeńską złożyły pary, które w obecnych czasach stanowią wzór do naśladowania. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. W czasach trudnych wzajemnie się wspierając i uzupełniając. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, dla kolejnych pokoleń młodszych stażem i doświadczeniem małżeństw. Są wzorem, z którego warto czerpać, by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

Piętnaście par małżeńskich z terenu Gminy Oksa świętowało w piątek 7 września 2018r. Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w Domu Weselnym „Dębowy Dwór” w Zakrzowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami przygotowane przez przedstawicieli Urzędu Gminy.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych ludzi oraz aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej dokonał Pan Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski.

Z rąk Pana Wójta Gminy Oksa Tadeusza Sobonia, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Dariusza Łaskawskiego, Sekretarz Gminy Oksa Pani Jolanty Wróbel i Skarbnik Gminy Pani Anny Małek Jubilaci otrzymali dyplomy, kwiaty oraz upominki.

         Następnie przy lampce szampana i akompaniamencie Pana Rafała Bednarczyka, Mariusza Bolechowskiegio z córką Marleną zostało odśpiewane tradycyjne „Sto Lat”. Zespół w w/w składzie pięknym śpiewem umilał dalszą część uroczystości.

         „Państwo i społeczeństwo potrzebuje nie tylko ludzi młodych i czynnych zawodowo…– mówił Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń Potrzebni są także starsi, dojrzali i doświadczeni. Szczególnie Ci, którzy swoim postępowaniem zasłużyli na szacunek całej społeczności. Wy jesteście takim wzorem – autorytetem, drogowskazem pod wieloma względami”

Pytani o receptę na tak długie szczęśliwe pożycie twierdzili jednogłośnie: wierność, miłość, zaufanie, tolerancja a także brak kłótni o rzeczy nieistotne i dążenie do zgody.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.