sfosigw herb logo

Gmina Oksa informuje, że przystąpiła do wykonywania zadania pn.: Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa.

Planowany całkowity koszt zadania to 20 000,00 zł brutto.

Zadanie jest możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 10 000,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz budżetu Gminy Oksa w wysokości 10 000,00 zł.