Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

wku2019WOT

Zdobycie wysokospecjalistycznych kwalifikacji, perspektywa rozwoju zawodowego jak i osobistego, stałość zatrudnienia –to tylko niektóre z korzyści wynikających z pełnienia służby w szeregach Wojska Polskiego. Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania ochotniczymi formami służby wojskowej i ma na celu dotarcie z informacjami i wskazówkami do jak najszerszego grona potencjalnych kandydatów.

Polska armia jest gotowa na przyjęcie kandydatów do wszystkich rodzajów sił zbrojnych, we wszystkich korpusach osobowych.

Mobilne zespoły rekrutacyjne złożone z żołnierzy lokalnych Jednostek Wojskowych i Przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień, pojawią się na ulicach miast, w urzędach i centrach handlowych by podzielić się merytoryczną wiedzą na temat dostępnych ścieżek kariery oraz wskażą gdzie skierować pierwsze kroki by docelowo stać się żołnierzem zawodowym czy też rozpocząć służbę w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Już w miesiącach styczniu i lutym przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju wraz z żołnierzami z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony

Terytorialnej oraz podchorążymi z akademii wojskowych, spotkają się z osobami zainteresowanymi pełnieniem ochotniczej służby wojskowej.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia punktów promocyjno-informacyjnych, które będą czynne w godz. 14.00-19.00

w poniżej wymienionych miejscach:-

28-30.01.2019 r. Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Busko-Zdrój-

31.01-03.02.2019 r. Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Busko-Zdrój-

18-20.02.2019 r. Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Busko-Zdrój-

21-24.02.2019 r. Baseny Mineralne, Solec-Zdrój