PUNKT INFORMACYJNY WOŚIGW

wfosigw baner

Od dnia 21 maja br. w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój 27 (tel. 788-686-941) działa biuro terenowe WFOŚiGW, w którym można, m.in.:

- zasięgnąć informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania,

- uzyskać pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie,

- złożyć wniosek o dofinansowanie.