Liderzy kooperacji Gmina Oksa

liderzy kooperacji baner

Dnia 4 czerwca w Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z udziałem Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Wicemarszałek Renata Janik podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami między innymi Powiat Jędrzejowski, Gmina Oksa, Gmina Wodzisław w realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu i województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Udział w tym projekcie umożliwi gminom skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności, szkolenia kompetencyjne dla kadr. – W pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami, teraz przechodzimy do konkretów, poprzez jego wdrażanie na obszarze gmin naszego regionu. Do każdego z samorządów trafi wsparcie finansowe w wysokości 56 tys. z

W oficjalnym podpisaniu porozumienia uczestniczyli Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska, Skarbnik Powiatu Jędrzejowskiego Ewa Gajos, Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, Skarbnik Gminy Oksa Anna Małek oraz Wójt Gminy Wodzisław Dominik Łukasik.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to: 12 893 583,46 zł.

liderzy kooperacji 2019 1liderzy kooperacji 2019 2