KOMUNIKAT NR 3 W SPRAWIE PROBLEMÓW Z WODĄ

W związku z brakiem przydatności do spożycia i celów higienicznych wody pochodzącej z wodociągu Lipno, w ślad za wcześniejszym komunikatem, informujemy, iż przy Urzędzie Gminy w Oksie udostępniony jest beczkowóz z wodą pitną w godzinach 6:00 - 21:00.

Telefon kontaktowy

Urząd Gminy 41/3808048

698-712-447

660-729-393

Oksa , dnia 04 lipca 2019