KOMUNIKAT NR 4 -PROBLEMY Z WODĄ

W ślad za komunikatem Nr 3 dotyczącym brakiem przydatności wody do spożycia z wodociągu Lipno  informuję, że udostępniony jest beczkowóz z wodą pitną przy Urzędzie Gminy w Oksie w godzinach 6.00-22.00
Komunikat obowiązuje do odwołania.
Telefon kontaktowy
Urząd Gminy Oksa 41/3808048
698-712-447
660-729-393
 
Oksa, dnia 5 lipca 2019 rok