KOMUNIKAT NR 9 - PROBLEMY Z WODĄ

Informuję, iż  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie Decyzją Nr SE Ia-4262/58/19 stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu LIPNO.
Proszę o dokładne przepłukanie domowej wewnętrznych instalacji do  momentu usunięcia nadmiaru chloru (intensywnego zapachu).
Harmonogram dowozu beczkowozu wody pitnej w dniu dzisiejszym nie ulega zmianie.
W dniu jutrzejszym (czwartek) beczkowóz będzie stacjonował przy Urzędzie Gminy w Oksie do godz. 20.00
 
 
                                                         Wójt Gminy Oksa
                                                        Tadeusz Soboń
Oksa, dnia 10 lipca 2019 rok