KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY

suszaUrząd Gminy w Oksie informuje, że rolnicy mogą składać wnioski celem oszacowania szkód spowodowanych suszą.

Zgodnie z ostatnim raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który prowadzi Monitorning Suszy Rolniczej, zagrożenie suszą wystąpiło w następujących uprawach:

- kukurydza na ziarno

- kukurydza na kiszonkę

- krzewy owocowe

Ponadto susza dotknęła:

- trwałe użytki zielne

- trawy na gruntach ornych

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, u sołtysów oraz do popbrania poniżej.

pdf  Pobierz formularz wniosku >> 

Niezbędnym załacznikiem do wniosku o oszacowanie szkód jest:

  1. Kserokopia wniosku (bez mapek) o dopłaty bezpośrednie złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – nie potwierdzenie złożenia wniosku!

W przypadku wystąpienia strat w ww. uprawach znajdujących się na terenie innych gmin, właściwym urzędem do złożenia wniosku jest urząd na terenie, którego znajdują się uprawy dotknięte suszą.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie dłużej niż do 8 sierpnia.