NOWE TERMINY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Trasa 1

12 listopada (wtorek)

Oksa, Stare Kanice, Nowe Kanice, Tyniec, Tyniec - Kolonia, Dzierążnia, Gawrony, Rembiechowa, Popowice

 Trasa 2

18 listopada (poniedziałek)

Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn-Ogrody, Węgleszyn-Dębina, Podlesie, Rzeszówek, Pawęzów

Proszę informować sołtysów o ilości i rodzaju posiadanych odpadów wielkogabarytowych.

 Podczas zbiórki nie będą odbierane:

- elektrośmieci,  tj. urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- odpady z działalności rolniczej, tj. folie po sianokiszonkach, siatki i  sznurki do owijania balotów, worki.