seniorGMINA OKSA I GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE OGŁASZAJĄ NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU SENIOR +

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Oksa
  • w wieku 60 +
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Klub dysponuje 20 miejscami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior +  muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00; w terminie do 30 grudnia 2019 roku.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior + będzie funkcjonował od stycznia 2020r.

Zapraszamy !!!

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020 edycja 2019