eko logoHarmonogram spotkań

dot. zmiany stawki opłaty za odbiór odpadów

i zmian w systemie gospodarowania odpadami

 

14 stycznia -Rzeszówek - remiza strażacka, godz. 16:00

                         Błogoszów - remiza strażacka, godz. 16:45

                         Lipno - remiza strażacka, godz. 17:30

                        Zakrzów - remiza strażacka, godz. 18:15

15 stycznia -Węgleszyn-Dębina –Dom Ludowy, godz. 16:00

                        Węgleszyn - Szkoła Podstawowa, godz. 16:45

                        Rembiechowa - remiza strażacka, godz. 17:30

                        Nowe-Kanice - remiza strażacka, godz. 18:15

16 stycznia -Tyniec - remiza strażacka, godz. 16:00

                        Popowice - remiza strażacka, godz. 16:45

                        Oksa - remiza strażacka, godz. 17:30