Informacja PUP Jędrzejów dla osób posiadających status bezrobotnego w 2019r.

PUP baner

Jędrzejów, dnia 29 stycznia 2020r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro - pokój nr 12 w godzinach od 715 do 1515 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2019r.

Z poważaniem
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy 

mgr Małgorzata Dudała