fead logo      Stowarzyszenie „Młodzi Przyszłością” wraz z radna Anna Ponicką we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie kolejny raz przygotowało pomoc w formie produktów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

7 kwietnia 10 Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyła I i II partię żywności dla uprawnionych mieszkańców gminy Oksa. Pracownicy GOPS -u wraz z osobami prywatnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 przygotowali 500 paczek żywnościowych. Druhowie z Węgleszyna i z Oksy rozwieźli paczki do osób potrzebujących.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w tak szlachetną akcję.