INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach III

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Oksa obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach III informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie.

§3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach III

Elżbieta Frejowska