DSC5837„ Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie’”
                                                 K.I.Gałczyński

           15 października 2020r. w  „Leśnym Zaciszu” w Oksie odbył się Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego  w Gminie Oksa, który obchodziły następujące pary:

Janina i Sylwester Adamczyk
Stanisława i Zdzisław Adamczyk
Leokadia i Wit Banasiewicz
Zofia i Marian Baran
Gabriela i Ireneusz Bartos
Wiesława i Tadeusz Bartos
Helena i Franciszek Bęben
Kazimiera i Stanisław Bodzioch
Teresa i Julian Dercz
Kazimiera i Bogdan Głowaccy
Marianna i Zbigniew Gorczyccy
Krystyna i Bronisław Machnik
Zuzanna i Zdzisław Malinowscy
Anna i Marian Maniara
Zofia i Jan Maniara
Halina i Zdzisław Maroń
Zofia i Antoni Miler
Aleksandra i Jan Motyczyńscy
Jadwiga i Stanisław Rodzim
Helena i Józef Siomek
Irena i Kazimierz Sosnowscy
Maria i Tadeusz Staniek

          Ze względu zdrowotnych nie wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w uroczystości.50 lat związku małżeńskiego, czyli Złote Gody, to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty małżeństwa, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych małżeństw.
Państwo i społeczeństwo potrzebuje nie tylko ludzi młodych  i czynnych zawodowo – mówił Wójt Gminy Tadeusz Soboń – Potrzebni są także ludzi starsi, dojrzali i doświadczeni. Szczególni Ci, którzy swoim postępowaniem zasłużyli na szacunek całej społeczności…. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście przyrzeczenia, które składaliście  50 lat temu. Były to na pewno w ciągu tych długich lat wiele radosnych i pięknych chwil. Było też może wiele dni smutnych, przykrych  a nawet tragicznych. Wszystkie te przeżycia – radości i smutki, troski i  obowiązki-związały Was jeszcze bardziej … Daliście wiele rodzinie i społeczeństwu …… Dziś ja w imieniu całej społeczności mam zaszczyt podziękować Wam za to…….
           Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin, założonych przed 50-ciu laty Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
           Wyróżnieni podkreślali, że receptą na szczęśliwy, wieloletni związek jest przede wszystkim kompromis, wzajemny szacunek i zaufanie, bo życie nie składa się wyłącznie ze szczęśliwych dni.
Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych ludzi oraz aktu dekoracji dokonał Pan Tadeusz Soboń – Wójt Gminy Oksa.
Z rąk Pani Skarbnik Anny Małek, Sekretarz Gminy Oksa Pani Jolanty Wróbel i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Magdaleny Grzyb Jubilaci otrzymali  dyplomy, kwiaty i upominki.
           Następnie przy lampce szampana i akompaniamencie Pana Rafała Bednarczyka zostało odśpiewane tradycyjne „Sto lat”.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia  w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci, wnuków i prawnuków.