bez chemi na drodze logoRuszyła ogólnopolska kampaniaspołeczna „Bez chemii na drodze”.Ma ona na celu rozpowszechnianie informacji, dotyczącej ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych podczas poruszania się po drogach.

Kampania adresowana jest do wszystkich użytkowników dróg (kierowców, pojazdów mechanicznych, rowerzystów, pasażerów). Działaniakierowane są również do rodziców dzieci i nastolatków, którzy samodzielnie poruszają się po drogach, a w bliższej lub dalszej przyszłości będą posiadaczami prawo jazdy.

Akcja społeczna realizowana jest przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, a powstała zinicjatywy  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Do włączenia się w akcję zaprasza również Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia

Wszystkie informacje dotyczące kampanii można znaleźć pod adresem https://bezchemiinadrodze.pl/kampania/.