akcyza2020

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
⦁ w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
⦁ w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Do wniosku dołączamy również oświadczenie producenta rolnego.
Ze względu na stan pandemii wszystkich petentów obowiązuje  wysoki reżim sanitarny:

- dezynfekcja rąk,
wejście tylko w maseczce. 
- zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami (co najmniej 1,5 metra).

Wnioskodawca przynosi wypełnione druki.

Osoby będą przyjmowane pojedynczo przez urzędnika.

Wniosek, druki do pobrania: http://oksa.biuletyn.net/?bip=1&cid=186&bsc=N
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego