dystansCov 2W związku z ujawnionymi licznymi ogniskami zmodyfikowanej Grypy COVID – 19 prosi się o ograniczenie kontaktów do minimum i zachowanie reżimu sanitarnego.            
Pamiętajmy bezpieczeństwo zależy od nas samych.

Zostańmy w domu !!!

                                                                                 Wójt Gminy