zozWloszczowaLogoZespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie informuje o możliwości studiowania pielęgniarstwa we włoszczowskiej siedzibie Zakładów Doskonalenia Zawodowego od lutego 2022 r. Studia prowadzone będą przez Wyższą Szkołę Biznesu iPrzedsiębiorczości, któraudziela bliższych informacji pod numerem telefonu 41 260 40 45.

Przypominamy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego systematycznie wspiera studentki i studentów kierunków medycznych poprzez przyznawanie stypendiów.

plakat pielęgniarstwo

Zapraszamy do studiowania pielęgniarstwa i podejmowania pracy w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie