GUNB

Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Zachęcamy do składania deklaracji – do końca terminu zostało już niewiele czasu!

Deklarację można złożyć:

  1. Drogą elektroniczną na stronie: gunb.gov.pl wchodząc w zakładkę: Zaloguj się przez Węzeł Krajowy;
  2. W wersji papierowej w Urzędzie Gminy Oksa.

Osoby, które nie mają dostępu do drukarki mogą deklarację pobrać w Urzędzie Gminy lub u Sołtysów.

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.; 413808048.

Pliki do pobrania:

- deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)

- deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)