KV logoDane dot. liczby zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Oksa

159

85

 1912388,48


CzPPunktPlanujesz wymianę starego "kopciucha" na ekologiczne źródło ciepła, a może czeka Cię termomodernizacja budynku. Sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze".

Gmina Oksa zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach porozumienie w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

W ramach działania punktu przeszkolony pracownik udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom  dofinansowania.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Oksa, ul. Włoszczowska 22 i jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07.15-15.15

Korzyści udziału w Programie

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjentami programu „Czyste Powietrze” mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program „Czyste Powietrze” to dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy oraz termomodernizacji budynków.

Od 15 lipca 2022 roku możliwe jest uzyskanie dofinansowania z prefinansowaniem.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl