DP_logo_v3_mini„Pragniemy by nasze punkty przedszkolne były miejscem kulturotwórczym, niezwykłym dla dzieci i społeczności lokalnej”.  To cytat z wniosku o dofinansowanie projektu „Dworskie Przedszkola – utworzenie trzech punktów przedszkolnych w gminie Oksa.” Wniosku, który zmienił życie 46 dzieci z gminy Oksa.
Od 1 października w gminie działają 3 punkty przedszkolne w miejscowości Kanice, Lipno, Węgleszyn. Przedszkolaki w wieku od 3 do 5 lat otoczone są tam wszechstronną opieką pedagogiczną przez sześć godzin dziennie w specjalnie zaadaptowanych salach szkolnych. Oprócz ogólnych zajęć dydaktycznych, dzieci uczą się języka angielskiego, obsługi komputera, biorą udział w zajęciach z rytmiki i wielu innych. Dzieci w przedszkolu czują się bardzo dobrze i z zapałem uczą się nowych rzeczy. „Nazwa Dworskie Przedszkola bierze się z faktu, iż w naszej gminie znajduje się zabytkowy dworek szlachecki z ponad 100 letnią tradycją. Dlatego wśród zajęć dodatkowych znajdą się takie jak: etykieta dworska, tańce i zabawy małych dworzan, sporty na szlacheckich dworach. Chcielibyśmy zainspirować również inne gminy do otwierania przedszkoli z pomysłem.”- wyjaśnia Anna Misztal, Kierownik Projektu.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W dniu 04 października odbyło się uroczyste otwarcie trzech punktów przedszkolnych w miejscowości Kanice, Lipno, Węgleszyn. Wójt gminy – Tadeusz Soboń uroczyście przywitał wszystkich przedszkolaków i rodziców. Imprezę prowadziła Królewna oraz Klaun. Było mnóstwo balonów, cukierków i dobrej zabawy. Radość i uśmiech nie znikały z twarzy najmłodszych podczas całej imprezy. Dzieci z entuzjazmem brały udział w konkursach, tańczyły, mówiły wierszyki i śpiewały.  

Projekt pod nazwą „Dworskie przedszkola w gminie Oksa” będzie realizowany do końca lipca 2010 roku. Wartość dofinansowania, przyznanego na realizację projektu z PO KL to 460 750,00 tys. zł.

Fotogaleria Impreza Integracyjna 04-10-2009


Baner_logoUE-mini
Projekt „Dworskie Przedszkola- utworzenie trzech punktów przedszkolnych w gminie Oksa" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziatania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.