Gminę Oksa na koniec 2018 roku zamieszkiwało 4 610 osób, w tym 2 287 kobiet i 2 323 mężczyzn. W ostatnich latach w Gminie Oksa istnieje tendencja utrzymywania liczby ludności na stałym poziomie.

Miejscowość, ulica

Razem

Wiek < 18

Dorośli

Razem

K

M

Błogoszów

364

69

295

179

185

Dzierążnia

26

4

22

9

17

Gawrony

57

7

50

22

35

Lipno

289

46

243

137

152

Nowe Kanice

156

33

123

70

86

Oksa

760

130

630

385

375

Pawęzów

93

15

78

43

50

Podlesie

66

9

57

36

30

Popowice

184

30

154

85

99

Rembiechowa

406

78

328

212

194

Rzeszówek

174

28

146

89

85

Stare Kanice

227

41

186

115

112

Tyniec

100

19

81

49

51

Tyniec – Kolonia

200

34

166

94

106

Węgleszyn

514

104

410

259

255

Węgleszyn – Dębina

329

69

260

169

160

Węgleszyn – Ogrody

224

47

177

117

107

Zakrzów

263

73

190

134

129

Zalesie

178

37

141

83

95

Razem

4610

873

3737

2287

2323

 Urząd Stanu Cywilnego w Oksie w 2018 rok zrealizował poniższe zadania:

- sporządzono 23 zgony oraz 1 urodzenie

- wydano 399 odpisów aktów stanu cywilnego ( skrócone, zupełne i na drukach wielojęzycznych)

- dokonano migracji, czyli przeniesienia z księgi papierowej do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego 834 akty

- dokonano transkrypcji, czyli umiejscowienia aktu zagranicznego w polskich księgach USC  4 aktów urodzenia i jednego aktu zgonu

- zawarto 19 ślubów konkordatowych oraz 2 śluby cywilne

- wydano 4 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa

- przyjęto 27 zapewnień od nupturientów, na podstawie których wydano zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności zawarcia związku małżeńskiego

- zarejestrowano w 4 aktach małżeństwa  wyroki o rozwodzie

- sporządzono 289 przypisków i 63 wzmianek przy aktach stanu cywilnego