Ośrodek Hodowli Zwierzyny obw. łow. 135 przy Nadleśnictwie Jędrzejów informuję o planowanym dodatkowym terminie polowania zbiorowego na zwierzynę grubą i drapieżniki w dniach 06-07.11.2021 r. Polowanie odbędzie się na terenie gmin Radków, Oksa, Nagłowice. Miejscem zbiórki będzie Leśniczówka Oksa, rozpoczęcie polowania 07:00, zakończenie 16:00

Plan polowań Nadleśnictwo Jedrzejów

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Knieja w Kielcach

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie “BAŻANT” w Suchedniowie

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "ŁYSKA" w Węgleszynie str 1    str 2