stop smieci

W ubiegłym roku Gmina uporządkowała i wysprzątała wszystkie drogi z zalegających w rowach ogromnych ilości odpadów. Rozpoczęliśmy też akcję likwidacji dzikich wysypisk.Teraz po zimie znów przydrożne rowy, pobocza dróg i lasy toną w śmieciach.

eko logoSzybki rozwój gospodarczy i przemysłowy prowadzi do zanieczyszczeń przyrody, dlatego jej ochrona powinna być kwestią priorytetową każdego człowieka. Wszyscy mamy możliwość dbania o środowisko i możemy to robić każdego dnia, bo nie są to trudne i skomplikowane czynności. Jestem świadoma, że również moje zachowania mają wpływ na przyrodę, dlatego staram się jej nie niszczyć. Wykorzystujmy to co dała nam natura - wodę, wiatr i słońce oraz oszczędnie gospodarujmy energią, bo przyroda jest naszym wspólnym dobrem.

eko drzewkaW Szkole Podstawowej w Oksie działa koło biologiczne prowadzone przez Panią Ewę Chatys, którego zakres działania obejmuje kształtowanie postaw proekologicznych, zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.