ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Trasa 1

12 listopada (wtorek)

Oksa, Stare Kanice, Nowe Kanice, Tyniec, Tyniec - Kolonia, Dzierążnia, Gawrony, Rembiechowa, Popowice

 Trasa 2

18 listopada (poniedziałek)

Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn-Ogrody, Węgleszyn-Dębina, Podlesie, Rzeszówek, Pawęzów

Proszę informować sołtysów o ilości i rodzaju posiadanych odpadów wielkogabarytowych.

 Podczas zbiórki nie będą odbierane:

- elektrośmieci,  tj. urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- odpady z działalności rolniczej, tj. folie po sianokiszonkach, siatki i  sznurki do owijania balotów, worki.

Harmonogram odbioru odpadów - miesiąc listopad 2019

TERMINY ODBIORU ODPADÓW

Urząd Gminy w Oksie informuje, że odbiór odpadów w miesiącu listopadzie nastąpi według poniższego harmonogramu:

Trasa 1

Oksa, Stare Kanice, Nowe Kanice, Tyniec, Tyniec Kolonia, Dzierążnia, Gawrony, Rembiechowa, Popowice

 

- ZMIESZANYCH (czarne worki lub pojemniki)- 27 listopada, tj. środa od godz. 8:00                                      

-SEGREGOWANYCH (worki zielone, żółte, niebieskie)-30 listopada, tj. sobota od godz. 8:00             

 

Trasa 2

Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Dębina, Podlesie, Rzeszówek, Pawęzów

 

- ZMIESZANYCH (czarne worki lub pojemniki)- 13 listopada, tj. środa od godz. 8:00

-SEGREGOWANYCH (worki zielone, żółte, niebieskie)- 16 listopada, tj. sobota od godz. 8:00