HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

kosze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
GMINY OKSA

NA OKRES 01/07/2019 – 31/12/2019

 


harm odpady 2019 B t1

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 8 listopada 2019r

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH:

  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opak.  wielo materiałowe, metale, szkło – z częstotliwością raz w miesiącu
  • Popioły i żużle z palenisk raz w miesiącu okres zimowy ( XI-V )
  • Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu

INNE ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ:

  • Odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (detergenty), opony, meble, folia z sianokiszonek worki po nawozach, sznurki w osobnych opakowaniach – z częstotliwością 2 razy w roku Nie będą odbierane podczas tych zbiórek wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne,  panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki lub spłuczki, grzejniki, płytki,  rolety, jak również części samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowo –budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informujemy, że od stycznia 2019 r. funkcjonował będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Włoszczowskiej 22 – teren UG Oksa. Właściciele nieruchomości zamieszkałych   z terenu Gminy Oksa mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:

papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte baterie  i akumulatory, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia.

!! ODPADY  NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZINY  7 RANO !!


harm odpady 2019 B t2

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 14 listopada 2019 roku

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH:

  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opak.  wielo materiałowe, metale, szkło – z częstotliwością raz w miesiącu
  • Popioły i żużle z palenisk raz w miesiącu okres zimowy ( XI-V )
  • Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu

 

INNE ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ:

  • Odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (detergenty), opony, meble, folia z sianokiszonek worki po nawozach, sznurki w osobnych opakowaniach – z częstotliwością 2 razy w roku. Nie będą odbierane podczas tych zbiórek wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne,  panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki lub spłuczki, grzejniki, płytki,  rolety, jak również części samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowo –budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informujemy, że od stycznia 2019 r. utworzony został nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Włoszczowskiej 22 – teren UG Oksa. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oksa mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:

  • papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte baterie  i akumulatory, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia.

!! ODPADY  NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZINY  7 RANO !!