beczkowozWywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Oksa może być realizowany tylko przez przedsiębiorców, którzy spełnili określone prawem wymagania i uzyskali stosowne zezwolenie, tj.:

1. PHU „Mario” Jolanta Szymczyk-Smerkowska
Popowice 37, 28-363 Oksa
tel. 508-356-957, 507-564-896

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „POLTER -BIS” Teresa Bentkowska
ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
tel. (41) 386-25-00

3. PUK „POLTER-BIS” Teresa Bentkowska
ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386-25-00

4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze”
tel. 502-964-121

5. FU. Wywóz Nieczystości Płynnych Tadeusz Konieczny
Wola Tesserowa 78, 28-366 Małogoszcz

tel. 041 385 35 76, 509-705-550