OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminy wnoszenia opłat:

  • za I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 15 marca danego roku;

  • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 maja danego roku;

  • za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września danego roku;

  • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 listopada danego roku.

 

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za pośrednictwem banku, poczty, u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy UG Oksa (tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Numer rachunku bankowego: 84 8493 0004 0110 0100 0417 0006

 


WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Oksie podjęła uchwałę Nr III/11/2018 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

1. Uchwała określa stawkę opłaty za odbiór odpadów:

- 9,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany – nieselektywny.

2. Metodę ustalenia wysokości opłaty:

WYSOKOŚĆ OPŁATY = Stawka opłaty x liczba osób zamieszkujących nieruchomość.