Gmina Oksa z siedzibą w Oksie

Ul. Włoszczowska 22

28 - 363 Oksa

woj. świętokrzyskie

Urząd Gminy jest czynny:

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.15 do 15.15

 

BIP Gminy Oksa

e-mail: gmina@oksa.pl

ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzedu Gminy w Oksie

NIP 656-22-14-821

Regon 291010435

R-K PODSTAWOWY :

Bank Spółdzielczy Kielce O/Nagłowice

8484 9300 0401  1001 0004 1700 06

fax. 041 3808148

tel. 041 3808048, 3808047

nr tel. wewnętrznych:

31 sekretariat, obsługa Rady, ochrona p.poż.

32 fax

33 wymiar podatków, księgowość podatkowa

34, 43 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

35 inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo, wodociągi

36 księgowość budżetowa

37 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

42 Kierownik GOPS

44 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

45 Sekretarz Gminy

46 dowody osobiste, ochrona środowiska, rolnictwo

47 geodezja, gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

48 Wójt Gminy