baner zdalna szkola

        W dniu 16 kwietnia 2020 roku Pan Tadeusz Soboń Wójt Gminy Oksa i Pani Anna Małek Skarbnik Gminy dokonali przekazania Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie i Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie odpowiednio po 12 sztuk laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

         Po zakończeniu nauki w tej formie sprzęt ma być użytkowany w szkołach jako pomoc dydaktyczna.Sprzęt komputerowy zakupiony zostałw ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła-wsparcieOgólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wysokość przyznanych środków grantowych na ten cel to 60 000 zł.