IMG 20200729 100826

ZaalnaSzkoPlusBanerTekst

W poniedziałek tj. 22 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń dokonał protokolarnego przekazania zakupionego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” sprzętu komputerowegodyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Oksa.Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie zostało przekazane 13 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Taka sama liczba laptopów została przekazana Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie.

zdalSzkoReal1 zdalSzkoReal2

zdalnaSzkolaBaner

W poniedziałek, 15 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń podpisał umowę z wykonawcą- firma SIGMA A Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Baran- prezesa Zarządu, na realizację zadania „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła plus”. Wartość podpisanej umowy wynosi 53 274,00 zł brutto i obejmuje 26 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnymi pakietem biurowym z przeznaczeniem głównie dla uczniów z rodzin 3+ (co najmniej trójka dzieci) na realizację nauczania na odległość. Projekt „ZDALNA SZKOŁA Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowane jestw ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowegoInternetu o wysokichprzepustowościach”.

baner zdalna szkola

        W dniu 16 kwietnia 2020 roku Pan Tadeusz Soboń Wójt Gminy Oksa i Pani Anna Małek Skarbnik Gminy dokonali przekazania Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie i Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie odpowiednio po 12 sztuk laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.