W lasach oksieńskich dominuje sosna, rzadziej występuje olcha, dąb i brzoza. W dolinie Nidy występują liczne rośliny chronione: wawrzynek wilcze łyko, zawilec jaskrawy, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, lepiężnik biały, ciemiężnica zielona, długosz królewski i lilia złotogłów.

Lasy na terenie gminy skoncentrowane są w jej centralnej części, w trzech większych kompleksach:

  • na północy: fragment kompleksu lasów włoszczowskich,

  • w centrum: wyizolowany pas lasu,

  • na wschodzie: w rejonie Kanic Nowych – tworząc samodzielną biocenozę.