pdfStrzalkaPobierz PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY OKSA  2023-2026

pdfStrzalkaPobierz PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY OKSA  2019-2022

Zagęszczenie zabytków na terenie gminy Oksa jest niewielkie, brak jest zabytków klasy zerowej. Niemniej jednak na jej terenie zlokalizowanych jest kilka ciekawych obiektów takich jak:

  • kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Węgleszynie, wybudowany w 1367 r., z pięknym barokowym ołtarzem z początku XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej;K Wegleszyn
  • dzwonnica z 1 poł. XIX wieku w zespole kościoła parafialnego w Węgleszynie;D Wegleszyn
  • kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Oksie - dawny zbór kalwiński, ufundowany przez Mikołaja Reja, a ukończony w 1570 przez jego syna Andrzeja;K Oksa
  • pozostałości parku podworskiego w Zakrzowie -znajduje się w nim grupa 300 -letnich dębów szypułkowychD Zakrzow
  • młyn w miejscowości Zakrzów (Wrona)M Wrona
  • wilia (dwór) i park w LipnieD Lipno
  • zespół dworski w Rzeszówku z XIX w.D Rzeszowek1Fundacja Ratowania Zabytkowego Parku w Rakoszynie uzyskała zgodę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wyburzenie ruin budynku dawnego dworu i budowę nowego budynku na wzór wcześniej istniejącego. Część ruin została zachowana.D Rzeszowek2

Na terenie gminy znajduje się kilka pomników przyrody, m. in.:

  • aleja modrzewiowa w Oksie;
  • 22 dęby, 2 lipy i modrzew oraz grupa głazów narzutowych na terenie parku podworskiego w Rzeszówku;