Baner PR WŚ GO UE

„...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”

EKOPLAST Spółka Jawna z Jędrzejowa generalny wykonawca inwestycji pn. „Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś oraz w części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową” realizowanej w Gminie Oksa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zakończył roboty związane z przedmiotową inwestycją.

KotlowniaZPO

tab wodociag lipno