3nsp2021Dnia 25 stycznia 2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.)- zwany dalej NSP 2021.

Pan Tadeusz Soboń - Gminny Komisarz Spisowy w Oksie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniemna terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

logo ARiMR niebieskie

ARiMR w b.r. umożliwiła rolnikom wydawanie informacji dotyczącej liczby DJP drogą elektroniczną.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

akcyza2020

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
⦁ w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
⦁ w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

tlo twitterMożesz zaszczepić się w punkcie szczepień zlokalizowanym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oksie

Terminy rejestracji:
– od 15 stycznia 2021r. – osoby, które skończyły 80 lat
– od 22 stycznia 2021r. – osoby, które skończyły 70 lat

Pacjent może zapisać się na szczepienie poprzez:
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie: pacjent.gov.pl
Infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 pod nr 989
Dzwoniąc do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oksie pod nr tel. (41) 3808024
W Urzędzie Gminy w Oksie powstał telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców gminy do punktu szczepień (41) 3808048, (41)3808047

tlo twitterInformuję, iż Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą realizacji zadania pn. transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 gmina może zapewnić przewóz mieszkańców:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień, w szczególności osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

Osobą pełniącą funkcję koordynatora na potrzeby realizacji przewozu pacjentów do punku szczepień jest Pani Magdalena Grzyb, Urząd Gminy Oksa, tel. 41/ 3808048 lub 41/ 3808047 w godzinach pracy urzędu.
Bliższych informacji dotyczących szczepień można uzyskać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oksie pod nr tel. 41/ 3808024


/-/ Tadeusz Soboń
Wójt Gminy Oksa