zusBanerpage0002

wegiel nabor2023Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 29 grudnia 2022 r. przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego na 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2023 r.

lgd banerW bieżącym okresie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, inne lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz parafie z wielkim zaangażowaniem realizowały naszą Lokalną Strategię Rozwoju poprzez składanie nie tylko wniosków dotyczących rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej, ale także projektów grantowych w celu pozyskiwania unijnych środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

BANER NPRCz

IMG20221114104736

            W ramach wyżej wymienionego programu w celu zainteresowania dostępną literaturą dziecięcą zostały zorganizowane wystawy nowych książek. Wśród nich należy wymienić: ciekawe i kolorowe bajki, książeczki terapeutyczne oraz przygodowe. Dla najmłodszych książeczki sensoryczne oraz ciekawa i lubiana seria „Kicia Kocia”.

           Każda z grup przedszkolnych miała możliwość zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi, które zostały wyeksponowane w sali zajęć w widocznym miejscu tak, aby były one dostrzegalne przez dzieci.

            Z nowymi pozycjami książkowymi zostali zapoznani rodzice podczas zebrania w przedszkolu, na którym nauczycielki promowały wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci oraz zachęcały do codziennego czytania dzieciom w domu. Na zebraniu nauczycielki zapraszały też rodziców do przedszkola w celu przeczytania dzieciom bajek, zgłosiło się wiele chętnych mam.

           Do czytania bajek dzieciom przedszkole odwiedzili także zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Oksa oraz przedstawicielki „Koła Gospodyń Wiejskich”, które zaprezentowały swoje galowe stroje. Chęć przeczytania bajek zadeklarowali jeszcze Radni.

           W związku z realizacją programu zrealizowano zaplanowany konkurs plastyczny pod tytułem: „Moja ulubiona bajka”. Napłynęło bardzo dużo prac, wszystkie były ciekawe, różniły się oryginalnością i jakością wykonania. Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Zorganizowano wystawę prac konkursowych w Przedszkolu, a następnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oksie.

           Dnia 25 listopada br. obchodzono w przedszkolu uroczystość z okazji „Dnia Pluszowego Misia”. Spotkanie to miało na celu promowanie opowiadań o Kubusiu Puchatku, stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą, integrowanie społeczności przedszkolnej, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania książek, zabawek oraz cudzej pracy, uczenie zdrowej rywalizacji (udział w konkursach).