Ewelina, zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. Po raz 3 musi walczyć o życie, a jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego od osoby niespokrewnionej.Bez tytułu Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i nieposiadający znacznej nadwagi. Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania. Zamów pakiet rejestracyjny, wypełnij formularz, pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka i odeślij całość do nas. Z przesłanej próbki wykonywana jest typizacja antygenów zgodności tkankowej. Wy

niki wraz z danymi z formularza wprowadzane są do bazy Dawców. Proces trwa ok. 2-3 miesiące.
pobierzRejestracje oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.dkms.pl/

W związku z modernizacją sieci wodociągowej w Oksie w dniu 20.10.2021r. ( środa ) w godzinach od 900 – 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Oksa na ulicach: Jędrzejowskiej, Stawowej, Piwnej, Okrężnej, Działkowej, Źródłowej, Strażackiej, części Modrzewiowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZARZĄDZENIE NR 32/2021

WÓJTA GMINY OKSA

z dnia 6 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2021, 1372) oraz uchwały
Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oksa zarządzam, co następuje:

konsultacje

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU

PROGRAM

FB IMG 1633008240472