Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza  we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii i Państwowym Instytutem w Puławach dokonała modyfikacji opracowanej w 2017 roku ulotki dotyczącej ZASAD BIOASEKURACJI którą przedstawiamy poniżej:

 

arimr logoNa stronie www.gov.pl opublikowane zostały załączniki do wniosku oraz załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach  Działania 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska   w gospodarstwach rolnych

Link do ww. załączników: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Nabór 2022: 17 październik- 15 listopad

20221012 115401 1

„ Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”

A. I. Gałczyński

50  LAT RAZEM

50 lat związku małżeńskiego, czyli Złote Gody, to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty małżeństwa, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych małżeństw.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do samorządów w całej Polsce przekazane zostały tabletki z jodkiem potasu. Podejmowane działania to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W przypadku zagrożenia tabletki będą wydawane mieszkańcom Gminy Oksa w kilkunastu punktach rozmieszczonych na terenie gminy.

Poniżej lista 13 punktów.

 1. Szkoła Podstawowa w Oksie, PL.M.Reja 19
 2. Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, Węgleszyn 50A
 3. Przedszkole Samorządowe w Oksie, ul. Jędrzejowska 16
 4. Remiza OSP Oksa
 5. Remiza OSP Węgleszyn
 6. Remiza OSP Popowice
 7. Remiza OSP Błogoszów
 8. Remiza OSP Tyniec
 9. Remiza OSP Lipno
 10. Remiza OSP Nowe Kanice
 11. Remiza OSP Rzeszówek
 12. Remiza OSP Zakrzów
 13. Remiza OSP Rembiechowa

KV logoDane dot. liczby zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW

 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Oksa

159

85

 1912388,48