REWITALIZACJA STAWU ,, BRODEK” W OKSIE

baner brodek

W październiku 2019 roku Gmina Oksa zakończyła realizację zadania pn. „Rewitalizacja stawu Brodek w m. Oksa” . Zadanie dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Inwestycja objęła zniwelowanie terenu wokół stawu, budowę parkingu, ścieżki edukacyjnej, przy której znajdują się ciekawe tablice informacyjne, wieczorem oświetlone przez lampy led zasilane solarnie, postawione zostały też kosze na odpady z możliwością ich segregacji.

Czytaj więcej: REWITALIZACJA STAWU ,, BRODEK” W OKSIE

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP w Gminie Oksa

wybory2019

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP w Gminie Oksa dostępne na stronie PKW

Link do strony z wynikami >>>>

UWAGA: Szczegóły można zobaczyć klikając na nazwę komitetu wyborczego lub nazwę obwodowej komisji wyborczej.

Projekt „Razem tworzymy rodzinę"

LOGO RPO

Gminą Oksa / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  Wraz z Liderem Projektu  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować partnerski Projekt „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Powiecie Jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zgodnie z umową
RPSW.09.02.01-26-0094/18-00.
Okres realizacji projektu to 24 miesiące: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.       

Czytaj więcej: Projekt „Razem tworzymy rodzinę"

INFORMACJE ODBIÓR ODPADÓW

OGŁOSZENIE page 001

Komunikat w sprawie odbioru odpadów.

koszeW związku z wypowiedzeniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Firmę TAMAX informuję, że w dniu dzisiejszym odbiór odpadów w miejscowości: Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn-Ogrody, Węgleszyn-Dębina, Podlesie, Rzeszówek Pawęzów nie będzie zrealizowany.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy Oksa
Tadeusz Soboń