oTerytWkU2020

konkuFsolecki2Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów POLECA, ZAPRASZA I ZACHĘCA mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.
W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Sołectwa z województw: mazowieckiego i opolskiego zgłaszają się i biorą udział w edycjach wojewódzkich organizowanych przez urzędy marszałkowskie. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje i dokumenty dot konkursu do pobtania >> IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

nagrodyKonkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnejedycji weekendowego konkursu SPISowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej w terminie od 23do 29 listopadabr. mają szansę na wygranie super nagród.

TestyCovid 19

LOWE logo

Zachęcamy do zapoznania się z informacją 

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Jędrzejowie.

Na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego przy Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie został powołany Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Jędrzejowie