poznajPolskeLogoGmina Oksa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2022 roku w wysokości 10 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 12 500,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgleszynie
w terminie do dnia 24 czerwca 2022 roku pojadą na dwie jednodniowe wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Węgleszynie: https://spwegleszyn.edupage.org/news/

W sumie na ten cel Gmina Oksa pozyskała 24 924,00 zł.  Po raz pierwszy nasza gmina brała udział w programie pod koniec 2021 r., na co wtedy otrzymano środki w wysokości 14 924,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Oksie uczestniczyło w trzydniowej wycieczce do Wrocławia.

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Oksie:

https://spoksa.pl/index.php/173-poznaj-polske-trzydniowa-wycieczka-do-wroclawia

poznajPolskeBaner

Oksa Plakat page 001

ProgramCzytelnictwaLogo

Gmina Oksa otrzymała dotację w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego w Oksie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Kierunek interwencji: 3.1.„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”). Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

ProgramCzytelnictwaBaner

PLAKAT ŚWIĘTO 10ŚBOT 0

ZawodyWedkarskie06 2022