koszeOd dnia 1 czerwca wznawia działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Włoszczowskiej 22 w Oksie.

Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że 22 czerwca na trasie Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Dębina, Podlesie, Rzeszówek, Pawęzów

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niekompletny (tj. zdemontowane agregaty, itp.) nie zostanie odebrany!!!

/Urząd Gminy w Oksie/

dzień dziecka

2020 DD SUWPragniemy poinformować Państwa, że z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach przygotowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach regionu świętokrzyskiego.

Dla tych najmłodszych, w dniu 1 czerwca w poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się premiera spektaklu słowno-muzycznego pt. „Bajki o Zwięrzętach” w interpretacji i aktorskim wykonaniu Pani Ewy Lubacz. Spektakl będzie można obejrzeć na profilu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na kanale YouTube Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody.

Dla uczniów szkół podstawowych przygotowany został konkurs pn. „Paszport Świętokrzyski”, polegający na prawidłowym wykonaniu zadań związanych z regionem, jego historią i tradycją oraz przygotowaniu pracy plastycznej.

Więcej informacji na temat przygotowanych atrakcji pod adresem:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/17169,Atrakcje-na-Dzien-Dziecka.html.

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/17170,Atrakcje-na-Dzien-Dziecka-Paszport-Swietokrzyski.html

Od dnia 25 maja 2020 roku
Urząd Gminy w Oksie
bezpośrednio obsługuje interesantów
z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie RM z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Oksa

 /-/ Tadeusz Soboń

Oksa, dnia 25 maja 2020 rok

przedszkoleOd 6 maja br. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli w celu zapewnienia opieki w pierwszej kolejności dzieciom rodziców pracujących. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostały podjęte działania polegające na przeprowadzeniu wstępnej diagnozy wśród pracujących rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W dniu 5 maja po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami poszczególnych jednostek oświatowych, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od rodziców została podjęta decyzja o nieotwieraniu przedszkoli.

Wójt Gminy Oksa

Tadeusz Soboń