103 lata - piękny wiek!

Właśnie taki jubileusz swoich urodzin obchodziła w dniu 13 lutego br. mieszkanka Popowic.

IMG 20240214 WA0009

Helena Borowiecka, z domu Rozwadowska, urodziła się 13 lutego 1921 roku w Popowicach w gminie Oksa w powiecie jędrzejowskim. Wychowała się na trzynastohektarowym gospodarstwie, niespełna kilka kilometrów od Nagłowic - rodzinnej wsi Mikołaja Reja. Miała łącznie pięcioro rodzeństwa – z których nie tylko jej dane było dożyć tak sędziwego wieku, bo siostra zmarła w wieku 105 lat.

ceebDotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujemy informację o możliwości wykonania inwentaryzacji budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Inwentaryzacja polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB i dotyczy danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać na infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00, pod numerem telefonu (22) 346 66 64.

dystrybutorONUwaga!

  1. Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

kosze19.01.2024 r. pomiędzy Gminą Oksa, a  Firmą Usługi Oczyszczania POLTER Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów, została podpisana na okres 24 miesięcy, umowa pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Oksa oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”.

Zaoferowane ceny za poszczególne frakcje odpadów nie uległy znaczącej zmianie, w związku z czym wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostaje na tym samym poziomie i tak jak w roku ubiegłym wynosi:

- 19,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- 18,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

- 39,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny-nieselektywny.  

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w gminie Oksa na 2024 r. zostaną niezwłocznie dostarczone właścicielom nieruchomości jednorodzinnych

Informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jędrzejowie decyzją Nr NHS.903.1.8.2024 stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu LIPNO.

Proszę o dokładne przepłukanie domowej wewnętrznej instalacji do momentu usunięcia nadmiaru chloru ( intensywnego zapachu).

Wójt Gminy Oksa

       /-/ Tadeusz Soboń

Oksa, dnia 18 stycznia 2024 rok