ZAPROSZENIE

HerbY osp Oksa

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oksie

uprzejmie zaprasza

dnia 28 lipca 2019 roku (niedziela) o godz. 1400

na

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

OSP i MDP, które zostaną przeprowadzone na stadionie sportowym w Oksie 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY

suszaUrząd Gminy w Oksie informuje, że rolnicy mogą składać wnioski celem oszacowania szkód spowodowanych suszą.

Zgodnie z ostatnim raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który prowadzi Monitorning Suszy Rolniczej, zagrożenie suszą wystąpiło w następujących uprawach:

- kukurydza na ziarno

- kukurydza na kiszonkę

- krzewy owocowe

Ponadto susza dotknęła:

- trwałe użytki zielne

- trawy na gruntach ornych

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, u sołtysów oraz do popbrania poniżej.

pdf  Pobierz formularz wniosku >> 

Niezbędnym załacznikiem do wniosku o oszacowanie szkód jest:

  1. Kserokopia wniosku (bez mapek) o dopłaty bezpośrednie złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – nie potwierdzenie złożenia wniosku!

W przypadku wystąpienia strat w ww. uprawach znajdujących się na terenie innych gmin, właściwym urzędem do złożenia wniosku jest urząd na terenie, którego znajdują się uprawy dotknięte suszą.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie dłużej niż do 8 sierpnia.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

beczkowozWywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Oksa może być realizowany tylko przez przedsiębiorców, którzy spełnili określone prawem wymagania i uzyskali stosowne zezwolenie, tj.:

1. PHU „Mario” Jolanta Szymczyk-Smerkowska
Popowice 37, 28-363 Oksa
tel. 508-356-957, 507-564-896

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „POLTER -BIS” Teresa Bentkowska
ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
tel. (41) 386-25-00

FESTYN RODZINNY 2019

oksa fb

KOMUNIKAT NR 9 - PROBLEMY Z WODĄ

Informuję, iż  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie Decyzją Nr SE Ia-4262/58/19 stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu LIPNO.
Proszę o dokładne przepłukanie domowej wewnętrznych instalacji do  momentu usunięcia nadmiaru chloru (intensywnego zapachu).
Harmonogram dowozu beczkowozu wody pitnej w dniu dzisiejszym nie ulega zmianie.
W dniu jutrzejszym (czwartek) beczkowóz będzie stacjonował przy Urzędzie Gminy w Oksie do godz. 20.00
 
 
                                                         Wójt Gminy Oksa
                                                        Tadeusz Soboń
Oksa, dnia 10 lipca 2019 rok